Список комітетів:
Авіапаливозабезпечення
Авіаційної наземної техніки
Авіаційної безпеки
Наземного обслуговування
Аеродромно-технічного забезпечення
Екологічної безпеки
Економічно-правовий
Енергетичний
Інформаційних технологій
Стратегічного розвитку аеропортів і міжнародних відносин
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТИ АСОЦІАЦІЇ «АЕРОПОРТИ УКРАЇНИ»
ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ»

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Стаття 1. Терміни та визначення

  1. В цьому Положенні, якщо інше прямо не випливає із контексту або прямо не зазначено у відповідному тексті, наведені нижче терміни і визначення застосовуються у наступних значеннях:

  1.1. «Асоціація»: Асоціація "Аеропорти України" Цивільної авіації, юридична особа, яка створена і діє за законодавством України.

  1.2. «Комітет», «Комітети»: будь-який комітет Асоціації окремо, або їх сукупність.

  1.3. «Голова», «Голови»: Голова або Голови Комітетів.

  1.4. «Положення»: це Положення про Комітети Асоціації "Аеропорти України" цивільної авіації, враховуючи зміни і доповнення, що можуть бути у майбутньому час від часу вноситись до нього.

 • Стаття 2. Статус Комітетів

  2.1. Комітети є основними робочими органами Асоціації, призначеними для глибокого комплексного фахового дослідження всіх питань, що відносяться до сфери інтересів Асоціації та її членів.

  2.2. Комітети не мають статусу юридичної особи, структурного підрозділу, філії, представництва Асоціації.

  2.3. Роботу Комітетів організовує Віце-президент Асоціації. 2.4. Комітети підзвітні і підконтрольні Правлінню Асоціації, забезпечують регулярне надання звітів Голів з питань діяльності Комітетів.

Стати учасником
Асоціації

Станьте частиною ААУЦА та приймайте участь в її заходах

Check in Check in
Невірно заповнене поле
Невірно заповнене поле
Невірно заповнене поле
Check in Check in
Дякуємо, Ваш запит відправлено.
Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом